2020

Ellei tässä toisin mainita, ajoharjoitukset alkavat klo 12. Ratojen sijainti löytyy tästä.
 
Koronapandemian takia meidän on varauduttava siihen, että erinäiset viranomaisten asettamat rajoitukset ja kiellot voivat pakottaa meitä muuttamaan näitä suunnitelmia. Lisäksi alla mainittujen ratojen omistajat / vastuukerhot saattavat hyvinkin lyhyellä varoitusajalla muuttaa suunnitelmiaan, jolloin meidän on mukauduttava uuteen tilanteeseen.
 
16.5.  Seinäjoki
30.5. Hyvinkää
13.6. Varkaus
27.6. Kaanaa
15.8. Haapajärvi
22.8. Kauhajoki
5.9. Kuusankoski