Våra regler

1.      JAPPI-UKOT är en oregistrerad fristående sammanslutning. Medlemmarna är gamla speedwayförare, nybörjare med speedway som hobby, och allt däremellan, samt övriga som är intresserade av speedway.

2.      Klubbens primära verksamhet är att värna om speedwaytraditionen genom att ta vara på, reparera och restaurera gamla speedwaycyklar, samt att åka speedway med dem.

3.      Till JAPPI-UKOTs verksamhet hör att sammanföra folk som är intresserade av speedway och i synnerhet av klassisk speedway, samt att befrämja kontakterna medlemmar emellan.

4.      Det är inte tillåtet att delta med andra typer av motorcyklar än speedwaycyklar.

5.      Deltagande i klubbens träningar och tävlingar förutsätter absolut nykterhet.

6.      Speedwaycykelns tekniska skick skall vara besiktningsdugligt, vilket betyder:

a.      raka fälgar och spända ekrar

b.      felfri ram

c.      alla skruvar och bultar väl åtdragna

d.      felfria hjullager (=inget kännbart glapp)

e.      oljeuppsamlare måste vara monterad

f.       om cykeln är utrustad med ljuddämpare, måste dämparen vara säkrad med en wire

g.      gashandtaget måste gå lätt tillbaka då man släpper taget

h.      säkerhetsbrytaren (kortslutningsknappen) måste fungera

i.        transmissionskedjan måste vara skyddad

j.       transmissionskedjans stoppbult (den så kallade klockan fem-bulten) måste finnas, diameter minst 8 mm.

k.      kopplingshandtaget måste ha en fast kula, diameter minst 19 mm.

l.        kopplingshandtaget får inte skjuta ut utanför styret.

7.      Under varje cykel måste det i depån finnas en oljeabsorberande matta.

8.      Föraren måsta ha godkänd personlig skyddsutrustning.

9.       Deltagaren deltar till fullo på eget ansvar och egen risk; JAPPI-UKOT har inga försäkringar och tar inget ansvar för händelserna på banan.

10.  På JAPPI-UKOTs träningar får på banan finnas högst tre förare åt gången. Alla (tre) förare kör ut på banan samtidigt. Förare släpps inte till banan under träning, ifall det på banan finns färre än tre förare. Först då alla förare kommit bort från banan, får de följande släppas in.

11.  Om det blir något fel på cykeln skall föraren lyfta upp sin vänstra hand och förflytta sig till området innanför banans innermarkering vid raksträckan för att vänta tills de andra är klara, och alla avlägsnar sig samtidigt.

12.  Genom att delta i JAPPI-UKOTs evenemang har deltagaren bekräftat att han/hon förstått dessa regler och förbinder sig att följa dem. 

 

Reglerna är uppgjorda med tanke på deltagarnas och andra i närheten varande personers säkerhet