Om oss

Vår verksamhet började år 2010 då några gamla speedwayförare med Matti Olin i spetsen tyckte att man kunde träffas vid speedwaybanan i Lahtis och åka några varv med sin avdammade speedwaycykel. Till den första träffen kom sju gamla speedwayåkare. Stämningen var på topp, och man beslöt att göra om det någon gång. Den 11 juni följande år kom elva förare till samma bana, och alla förutom en var från Lahtistrakten. Träffen var lyckad, och gav mersmak. Nu beslöt man anordna en ny träff, denna gång på annan ort. Platsen blev Kauhajoki i Sydösterbotten. Till allas överraskning kom hela 18 speedwayförare till banan i Sotka, Kauhajoki. Nu beslöt man, främst på grund av den stora uppslutningen, att vi bör ha ett reglemente, för allas säkerhet. Reglerna blev i stora drag lika som de som MCHK Rundbana har. Den största skillnaden är att vi tillåter cyklar med liggande motor. Valet grundar sig på tanken att, för att överhuvudtaget få med deltagare, måste vi gå den här vägen. Vi ska komma ihåg att Finland är ett litet speedwayland i jämförelse med Sverige, alltså finns det inte så väldigt många potentiella förare heller. Att då begränsa deltagarna genom bannlysning av liggare hade inte fungerat. Den andra, minst lika stora skillnaden till MCHK Rundbana är att detta är en fri sammanslutning, utan styrelse, medlemsavgifter, försäkringar osv. 

Nu är vi inne på 2019, och kan presentera statisik om verksamheten fr.o.m. 2012. 

Antalet träffar per år har varit mellan fem och sju. Deltagarantalet under åren 2012---2018 har varierat mellan 27 och 46 enligt följande: 

              antal träffar         antal deltagare under året          deltagare i medeltal

2012                    6                                        32                            10

2013                     7                                            39                            11

2014                     5                                            27                            11

2015                     7                                           34                               9

2016                     7                                            37                            13

2017                     7                                            46                            16

2018                     6                                            41                            13

 

Hittills har över 80 speedwayförare deltagit i våra  träffar, och vi kan därför lugnt konstatera att Jappi-Ukot är Finlands största speedwayklubb.