Jouko Naskali, den andre initiativtagaren till grundandet av en finsk classic speedwayklubb

Jouko Naskali, den andre initiativtagaren till grundandet av en finsk classic speedwayklubb